CÁC THỬ NGHIỆM LÂM SÀNG

 

Các thử nghiệm về  Vệ sinh mũi hàng ngày và Chữa nghẹt mũi Marimer Thuốc xịt lạnh đã chứng minh rằng chúng có hiệu quả.

 

 

KHÁM PHÁ MARIMER DAILY NASAL HYGIENE CỦA CHÚNG TÔI
KHÁM PHÁ MARIMER BLOCKED NOSE – COLD